Vihdintie 3-5, 00320 Helsinki
info@piilola.fi
Puh. 09-5882200
Yhteystiedot

0
tuotetta korissa
Yht. 0,00 €
Muokkaa Tilaa
Ostoskori

Rekisteriseloste

Kuvaus Kukkamyynti Piilola Oy:n asiakasrekisteriin tallentuvista tiedoista ja rekisterin tarkoituksesta.  Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä
Kukkamyynti Piilola Oy
Yhteystiedot:
Vihdintie 3-5
00320 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Timo Punkari
045- 8746 500
timo.punkari@piilola.fi

2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterissä ovat Piilola.fi verkkokauppaan rekisteröityneet henkilöt, Piilola.fi verkkopalvelusta tilanneet henkilöt, sekä erikseen uutiskirjeen piilola.fi sivustolta tilanneet henkilöt.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi
 • palveluistamme kertominen henkilöille jotka ovat antaneet siihen erillisen hyväksynnän

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Etunimi ja Sukunimi
 • Yrityksen nimi, mikäli henkilö toimii yrityksen edustajana
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Suoramarkkinointi suostumus / kielto (uutiskirje)

Asiakastiedot

 •  tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista


4. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Timo Punkari / Kauppias
Kukkamyynti Piilola Oy
Vihdintie 3-5
00320 Helsinki
timo.punkari@piilola.fi
045-8746 500

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Kukkamyynti Piilola Oy:n ulkopuolelle. 
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme liittyen Piilola.fi -verkkopalveluun noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Tieto Oyj
 • Paytrail Oyj

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tilausten täyteen panemiseksi siirrämme pakollisia tilaukseen liittyviä tietoja tarvittaessa myös muille Kukkakaupoille tai Interfloralle (Välitykset toisille paikkakunnille), sekä kuriiri yrityksille lähetyksien toimittamista varten.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on Kukkamyynti Piilolan henkilökunnalla henkilökohtaisilla tunnuksilla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet